RUN4TELUGU

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం ! అన్నారు మన పెద్దలు . భాషాసేవయే భావితరాల సేవ !! అంటున్నారు సిలికానాంధ్రా భాషా సైనికులు. ఆ పెద్దల మాటలను గౌరవిస్తూ, మన ఆరోగ్యం కోసం, మన భాషకోసం మా భాషా సైనికులుచేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నమే

Event Dates:
San Antonio 23 September 2018
San Diego and Houston 29 September 2018
Dallas 30 September 2018

8:00 AM Local Time

Register
copyright © 2016 Manabadi.siliconandhra.org. All rights reserved
manabadi.siliconandhra.org ? Phone Email